Gözlükule Höyüğü, Akdeniz'in kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Çukurova'da (antik Kilikya), Toros Dağları'na geçit veren Gülek Boğazı'nın güneyinde bulunmaktadır. Günümüzde, höyük Tarsus ilçe merkezinde yer alır ve Mersin iline bağlıdır. Gözlükule, 1930 ve 1940'larda Hetty Goldman'ın başkanlığında Bryn Mawr College projesi olarak Amerikalı bir ekip tarafından kazılarak incelenmiştir. Kazıların sonucunda, Neolitik dönemde kurulan yerleşim yerinin Erken İslami döneme değin, uzun süreli ara verilmeden, kullanıldığı belirlenmiştir. Kazı sonuçları 1950'lerde üç cilt olarak Princeton Universitesi Yayınevi tarafından basılmıştır ve günümüzde tarihöncesi Anadolu arkeolojisinin temel direklerinden birini oluşturmaya devam etmektedir.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Bryn Mawr College'ın işbirligi ile, yeni bir proje geliştirilmiş, höyük ve çevresinde kazı ve araştırmalar yeniden başlamıştır. İlk kazı sezonu 2007'de gerçekteşmiştir.

2007'den beri devam eden kazı sezonlarının yanı sıra buluntuların ve toplanan verilerin incelenmesi amacı ile depo çalışmaları da yürütülmüştur. Tarsus-Gözlükule höyüğünde Erken İslami, Klasik dönem ve Geç Tunç çağı katmanlarında kazılar 2017 sezonunda da devam etmiştir. 

3. Kilikya Kronolojisi Çalıştayı 30 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Arkeoloji ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkı ve desteği ile başlatılan Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Konuşmaları’nın ilki 22 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi. Değerli Emeritus Profesör Selçuk Esenbel Tarsus, Mersin ve Adana’dan teşrif eden kalabalık bir topluluğa İpekyolunda Japonya konulu bir konferans verdi. 

Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin 16 Şubat 2019 tarihli 13. Mimarlık Ödülleri Töreni'nde Yapı Ödülü'ne layık görülmüştür: ''Dünya’da gelişen ve Türkiye’de de çok olumlu destekler bulan sanayi yapılarının yeniden ve daha etkin kullanımlarla kent yaşamına kazandırılması doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar yüreklendirilmelidirler. Saadet Sayın’ın Boğaziçi Üniversitesi için Tarsus’ta uyguladığı Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi artık önemini yitirmiş bir çırçır fabrikasının akademik ve toplumsal bir kullanışa dönüştürülmesi projesi olarak örnek olacak nitelikte bir profesyonel tutum olarak Jüri’nin desteğini almış ve TürkSMD “Yapı Ödülü”ne değer bulunmuştur. Yapıya saygılı olan projenin öncelik verdiği doğal ve çevresel değerler ile enerji sakınımı çabası takdirle karşılanmıştır.''